[back to the bibliography's main page]

Lietaer Bibliography (Dutch)

E-b Adriaens, E. (1996). Maurice S. Friedman. Van een dialogisch mensbeeld naar een visie op psychotherapie. Een literatuurstudie. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

M-c Ameryckx, A. (1995). Client-centered werken met multi-problemgezinnen: een gevalsstudie. Unpublished specialization paper, Katholieke Universiteit Leuven.

C-j Andriessen, H. (1994). Korte gedachten. Psychotherapie en zingeving. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(3), 44-52.

H BBaeke, J. (1994). "... want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren...". Psychotherapie binnen de kliniekmuren. V.V.P.P.-Cahier, No. 2, 7-19.

B-j Bakker, J. A. J. (1994). Zelfverhulling of zelfonthulling. Een onderzoek naar de persoonlijke inbreng van de therapeut in psychotherapie. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(3), 16-43.

K-e Benjamin, L. S. (1996). Alle psychopathologie komt voort uit liefde. Psychotherapie. Toegang tot de internationale vakliteratuur, 3, 128-159.

E-c Berg, G. van den, & Eisenga, R. (1995). Rogers: systeemtheoretisch psychotherapeut avant la lettre? In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 148-158).

E-j Berk, T. (1994). 'Zelf' en anderen in de psychotherapie. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(4), 3-27.

E-j Bohart, A. C. (1995). Het proces van beleving: de basis van de psychotherapie. Psychotherapie. Toegang tot de internationale vakliteratuur, 2, 247-269.

K-b Boydens, G. (1996). De kracht van de therapeutische relatie in de experiŽntiŽle Gestalttherapie. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 3, 6-13.

G-d Coffeng, T. (1995). Psychotherapie en vroege rouw. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 245-256). [Also in: Tijdschrift voor Psychotherapie, 21(4), 267-289].

D-n Coffeng, T. (1996). Focusing en groepspsychotherapie. In T. J. C. Berk et al. (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (pp. M9.3-25). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Q-d Coffeng, T. (1996). De patiŽnt is de expert, niet de therapeut. Opmaat, 1(1), 10-12.

L Colin, W. (1995). Als cliŽntgerichte therapeut werken met ouders en kinderen. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 258-264).

M-j Colsoul, G. (1995). Relatietherapie. Een voorstel tot integratie van experiŽntiŽle en systemische elementen. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 38-50).

J-e Colsoul, G. (1995). Korte gedachten. Over de betekenissen van zeemeerminnen. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(2), 32-39.

Q Conradi, H. J., & Drunen van, P. (1996). Psychotherapeut tussen Jung en Rogers. Een portret van prof. dr. H.R. Wijngaarden. De Psycholoog, 31, 197-204.

K Corthier, D. (1996). Het lichaam in gestalttherapie. Een literatuurstudie. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

L-c Daunert, C., & FrŲhlich-Gildhoff, K. (1995). "Max". Beschrijving van een persoonsgerichte kinderpsychotherapie. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(4), 3-24.

F-c Debats, D. (1995). Het proces van zin geven experiŽntieel belicht. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(2), 3-16.

F-j Degezelle, A. (1995). De plaats en de betekenis van "empathie" in een psycho-analytische therapie: Een exploratief onderzoek. Unpublished Master's thesis, Katholieke UniversiteitLeuven.

F-b De Laet, S. (1996). Een kwantitatief-kwalitatieve inhoudsanalyse van Carl Rogers' verbaal-inhoudelijke interventies in 16 sessies, gedurende de periode 1952-1975. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

E-d Depestele, F. (1995). Een inleiding in het werk van Gendlin. Het experiŽntiŽle karakter van psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21(5), 349-370.

E-d Depestele, F. (1995). Het lichaam vůůr de 'gevoelde zin'. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 109-126).

E-d Depestele, F. (1995). Gevoelde zin: een Nederlandse vertaling voor 'felt sense'. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(1), 3-16.

D-q Depestele, F. (1996). Primaire bibliografie van Eugene T. Gendlin. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 47-63.

E Desmet, V. (1996). Emotie en haar relatie met cognitie in de experiŽntiŽle therapie. De visie van Greenberg en co-auteurs op de experiŽntiŽle therapie. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

A-q Dierick, P., Eisenga, R., Evertse, R., Visbach, G., van der Mannen, I., Kuipers, H., & Snijders, H. (1994). Impressies tweede Nederlandstalig congres voor cliŽntgerichte psychotherapie: invalswegen tot procesbevordering VRT/VCCT. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(2), 16-42.

F-j Duncan, B. L., & Moynihan, D. W. (1995). Effectonderzoek toegepast: doelbewust gebruik maken van het referentiekader van de cliŽnt. Psychotherapie. Toegang tot de internationale vakliteratuur, 2, 167-185.

N Eerenbeemt, A.-M. van den (1993). De experiŽntiŽle groepen. In T. Berk et al. (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (pp. A4.3-16). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

E Eisenga, R. (1994). Over de ander. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(3), 3-15.

G Elliott, R., & Suter, P. (1995). Een proces-experiŽntiŽle benadering van de posttraumatische stress-stoornis. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 221-231).

K Elst, D. (1994). De existentieanalyse en logotherapie van Victor E. Frankl. Raakpunten met de religie. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

G Evertse, R., & Veenstra, R. (1996). Ervaringen met een uitgebreide intakeprocedure en kortdurende therapie in de RIAGG Veluwe-vallei. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(4), 4-17.

D-f Geboors Groffy, M. (1995). Het effect van focusing-leersessies in een stagnerende therapie: Mevrouw X. Een gevalstudie. Unpublished master's paper, Katholieke Universiteit Leuven.

L Geertjens, L. J. J. M., & Waaldijk-Holl, O. (1995). Gedachten over cliŽntgerichte psychotherapie voor adolescenten; vanuit een interactioneel perspectief. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(4), 26-44.

K-b Gelso, C. J., & Carter, J. A. (1995). Componenten van de therapeutische relatie: hun interactie en ontwikkeling tijdens de therapie. Psychotherapie. Toegang tot de internationale literatuur, No. 1, 7-35.

L-e Gijsen-Pinckaerts, C. A. A. (1996). Ontwikkeling in perspectief. Ontwikkelingsstadia als richtlijn bij diagnostiek en evaluatie van het therapieproces. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(4), 27-42.

I-p Gundrum, M. (1996). Het werken met vrijwilligers (buddy's) cliŽntgericht benaderd. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(1), 16-25.

P-b Gundrum, M., & Stinckens, N. (1995). Werkboek Practicum Psychologische Consultatie. Deel 1. Het opbouwen van de relatie. Unpublished brochure, Centrum voor client-centered therapie en counseling, K.U.Leuven.

A Haas, O. de (1994). Commentaar op het artikel van Martin van Kalmthout. Tijdschrift voor Psychotherapie, 20(2), 104-107.

E-j Hasselt, A. van (1991). De fenomenologisch-antropologisch georiŽnteerde en de humanistisch-psychologisch georiŽnteerde psychiatrie. In Naar eenheid in de psychiatrische dynamica (pp. 264-353). Assen/Maastricht: Van Gorcum.

E Houbrechts, S. (1995). De zelfrealisatietendens in de recente klinische literatuur. Literatuurstudie over de evolutie - na Maslow, Rogers - van de rol van dit begrip in - vooral - de humanistische psychologie en psychotherapie. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

H Hundersmarck, A. (1995). Individuele forensische psychotherapie. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 277-286).

H Hundersmarck, A. (1995). 'Lastige' cliŽnten. Ongeschikt voor cliŽntgerichte psychotherapie? In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 188-197).

F-i Huizinga, E. J. (1995). Wat reumapatiŽnten bezighoudt. Een onderzoek naar de ziektebeleving van reumatische arthritis- en BechterewpatiŽnten. Utrecht: SWP.

A-g Hutschemaekers, G. (1996). Hoe cliŽntgericht is cliÍntgerichte psychotherapie? Kanttekeningen bij een naamsverandering. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(2), 14-27.

O-p Jaspers, L. (1995). Wat zie ik? Wat hoor ik? Hoe reageer ik? Pedagogische Bijdragen, 118, 63-67.

O-p Jaspers, L. (1996). Omgaan met weerstand. Een communicatieve en interactionele kijk. Impuls, 26(3), 103-113.

B Jennen, M. (1995). Korte gedachten. Congruentie: een onderbelichte invalsweg tot procesbevordering. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(1), 17-24.

A Kalmthout, M. van (1994). Heeft de client-centered therapie nog toekomst? Psychotherapie, 20(2), 74-89 en 108-110.

J Kalmthout, M. van (1995). De eenheid van de psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21(3), 173-181.

G-e Kalmthout, M. van (1995). Universalisme en differentiatie in de cliŽntgerichte psychotherapie. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 13-23).

A Kalmthout, M. van (1996). Persoonsgericht: een duidelijke identiteit. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(2), 28-34.

A Kalmthout, M. van (1997). Persoonsgerichte psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

K-b Kiesler, D. J., & Van Denburg, T. F. (1994). 'Impact disclosure': een laatste taboe in de psychoanalytische theorie en praktijk. Psychotherapie. Toegang tot de internationale vakliteratuur, No. 1, 91-115.

K-n Klerk-Roscam Abbin, J. d (1994). De Casriel-methode. In T. J. C. Berk et al. (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (pp. M4.1. 1-34). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

G-c Krips, F. A. (1996). Kortdurende cliŽntgerichte psychotherapie. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(4), 50-59.

G-c Kronenberger, D. (1994). De experiŽntiŽle benadering: een proces-gerichte gesprekstherapie. Tijdschrift Klinische Psychologie, 24, 157-172.

K Lambrechts, G. (1994). Het eigen gezicht van de gestalttherapie. Kortrijk: IVC.

K-c Lambrechts, G. (1995). Tussen weldaad en geweld. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 2, 19-36.

K-b Lambrechts, G. (1996). Wat leren metaforen over de therapeutische relatie? Tijdschrift voor Gestalttherapie, 3, 28-42.

O Lamping-Goos, M. D. (1996). Haalt de psychotherapie 2000? Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(4), 18-26.

F-b Laporte, H. (1994). Componenten van empathie in helpende momenten. Een analyse van postsessiebelevingen van cliŽnten en therapeuten. Een empirisch onderzoek. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

F-b Lauwers, G. (1996). Rogers' interventies in 'The case of Mrs. Oak': een analyse van 47 sessies. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

D-c Leijssen, M. (1994). Focusing: Psychotherapeutisch proces en religieuze ervaring. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21, 24-36.

C-d Leijssen, M. (1995). Kenmerken van een helende innerlijke relatie. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 27-37).

A-d Leijssen, M. (1995). Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdstroom.

C Leijssen, M. (1995). Dromen en zingeving. In Gids voor gesprekstherapie (pp. 170-192). Utrecht: De Tijdstroom.

C-d Leijssen, M. (1995). Focusing: psychotherapeutisch proces en religieuze ervaring. Tijdschrift voor Psychotherapie, 21(1), 24-36.

F-d Leijssen, M. (1996). Focusingprocessen in cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie. Unpublishe doctoral dissertation, Katholieke Universiteit Leuven.

D-f Leijssen, M. (1996). Focusingprocessen in cliŽntgericht-experiŽntiŽle psychotherapie. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(4), 43-49.

A Lietaer, G. (1994). Over de toekomst van cliŽntgerichte psychotherapie: kanttekeningen bij het artikel van Martin van Kalmthout. Tijdschrift voor Psychotherapie, 20(2), 90-93.

A Lietaer, G. (1994). CliŽntgerichte psychotherapie in de Lage Landen: het voorbije en het komende decennium. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(2), 6-12.

B-f Lietaer, G. (1995). Carl Rogers' verbale interventies in 'On anger and hurt'. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 69-91).

F-j Lietaer, G. (1995). Vergelijkend proces- en effectonderzoek in de psychotherapie: een pleidooi voor integratie? Tijdschrift voor Psychotherapie, 21(3), 194-206.

F-n Lietaer, G., & Dierick, P. (1994). Een onderzoekslijst voor de werkwijze van de therapeut: de "Gis-V". In T. J. C. Berk et al. (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (pp. W8. 1-34). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

F Lietaer, G., Leijssen, M., G. Vanaerschot, Gundrum, M. (1995). Handleiding bij een categorieŽnsysteem voor therapeutinterventies. Nederlandstalige herwerking van het Hill Counselor Verbal Response Category System. Unpublished brochure, Centrum voor client-centered therapie en counseling, K.U.Leuven.

A-g Lietaer, G., & Van Kalmthout, M. (Eds.). (1995). Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopathologie en experiŽntiŽle procesbevordering. Utrecht: De Tijdstroom.

J-g Maesschalck, C., & Vertommen, H. (1996). Classificatie en diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen: een overzicht van enkele alternatieve benaderingen voor de DSM-classificatie en de assessment van de As-II persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(3), 49-70.

H-n Martens, J. (1995). Behandeling van drugsverslaafden. Eerst grenzen, pas daarna experiŽntiŽle gesprekstherapie. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 287-298).

F-b Mentens, S. (1996). Carl Rogers' interventies als therapeut. Een empirische analyse van 21 demonstratiesessies uit de periode 1980-1987. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

A-q Missiaen, C. (1994). Een volgeladen valies. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(2), 13-15.

I Moolen, C. van der, & Eisenga, R. (1995). Procesbevordering bij cliŽnten met onbegrepen lichamelijke klachten. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 232-243).

Q-a Moolen, C. van der, Reyssen, A., & Haas, O. de (1995). Impressies over de Third international conference on client-centered and experiential psychotherapy, 5-9 september 1994 te Gmunden. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(1), 25-39.

F-c Pardon, K. (1994). Fasering in de cliŽntgerichte psychotherapie. Overzicht van de literatuur en empirische analyse van een casus. Unpublished Master's thesis, K.U.Leuven.

G-b Pasmans, P. W. (1995). Rogerianen en het passief-agressieve patroon. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(4), 46-52.

B-e Pfeiffer, W. M. (1996). De relatie: de belangrijkste werkzame factor in de gesprekspsychotherapie. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(1), 3-14.

M-j Ploegmakers R. (1995). Gezinstherapie, een Rotonde. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(3), 3-18.

K-n Praag, D. van (1994). Kritische incidenten in de groep. Wat doen gestalt(groeps)therapeuten. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 1, 36-55.

K Praag, D. van (1995). Gestalttherapie. Een procesbenadering. Utrecht: De Tijdstroom.

K-h Praag, D. van (1995). Psychotrauma en verslaving. Een veel voorkomende combinatie. Een visie vanuit de experiŽntiŽle gestalttherapie. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 2, 37-49.

K-b Praag, D. van (1996). De gestalttherapeut: zijn competentie, zijn rol en zijn valkuilen. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 3, 14-27.

N-j Pype, G. (1995). Educatieve groepspsychotherapie bij ontwenners. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(3), 42-51.

H-p Roelens, L. (1994). Naar een cliŽntgerichte inbreng in de psychiatrische verpleegkunde. Psychiatrie en Verpleging. Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, 70(6), 303-314.

G Roelens, L. (1993). De cliŽntgerichte inbreng in de psychotherapeutische benadering van slachtoffers van sexueel misbruik. V.V.P.P. - Cahier, 23-30.

K-e Rosenbaum, R., & Dyckman, J. (1996). Integratie van zelf en systeem: een leeg kruispunt? Psychotherapie. Toegang tot de internationale vakliteratuur, 3, 309-348.

K-b Safran, J. D. (1994). Breuken in de therapeutische alliantie: een arena voor het tot stand brengen van echt contact. Psychotherapie. Toegang tot de internationale literatuur, No. 2, 203-234.

L-d Santen, B. (1995). Focusing met een gedissocieerde adolescent. Een meervoudige identiteitsstoornis bij een 13-jarig meisje. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 267-276).

E-j Smis, F. (1995). De invloed van Martin Buber op de psychotherapie. Een literatuurstudie. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

C Sneijsters, H. (1991). Client-centered muziektherapie. In Muziektherapie als psychotherapie (pp. 57-74). Assen/Maastricht: Van Gorcum.

K-n Snijders, H. (1994). Karakteristieken van dagkliniekgroepen. In T. J. C. Berk et al. (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (pp. F11. 1-15). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

M-j Snijders, H. (1995). Het tij is gunstig voor cliŽntgerichte systeemtherapie; een overzicht van cliŽntgerichte invalswegen. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(3), 20-40.

N Snyders, H., & RŲmer, C. (1996). Inleiding in de cliŽntgerichte groepspsychotherapie. In T. J. C. Berk et al. (Eds.), Handboek groepspsychotherapie (pp. D1.1-48). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.

E-j Soenen, S., & Van Balen, R. (1995). De genezende werking van het gesprek in psychotherapie. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 130-145).

K-d Sommeling, L. (1994). Het lichaam, ook in de gesprekstherapie. Interventies volgens de Pesso-methode. Tijdschrift voor Psychotherapie, 20(5), 293-306.

E-c Sommeling, L. (1996). Wat als eerste komt. Een nieuwe pioniersfunctie: cliŽntgerichte therapie en religieuze dimensie. Bijdrage aan een debat. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 38-46.

K-c Souget, F. (1985). De achterzijde van de menselijke geest. Lisse: Swets & Zeitlinger.

C-j Stinckens, N. (1996). De innerlijke criticus vanuit cliŽntgericht-experiŽntieel perspectief. Unpublished specialization paper, F.M.S. Turnhout.

F-b Stoop, T. (1996). Rogers, Perls en Ellis in Three approaches to psychotherapy: analyse van de therapeutinterventies en literatuurstudie. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

B-j Sulas, A. (1994). Het verband tussen empathie en creativiteit: empathie als creatief proces. Literatuurstudie. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

G Swildens, H. (1995). Gesprekstherapie bij angststoornissen. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 207-220).

A Takens, R. J. (1994). De relativiteitstheorie van de client-centered therapie. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(2), 3-5.

A Takens, R. J. (1994). Een toekomst voor persoonsgerichte psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 20(2), 94-103.

B-f Takens, R. J. (1995). Een wijze van (be)werken. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 92-105).

A Takens, R. J. (1996). Van Rogeriaans naar cliŽntgericht. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(2), 6-13.

A Takens, R. J. (1996). Concurrentie en solidariteit: integratie als antwoord. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(2), 35-50.

H-j Tervoort, M. G. A. (1996). Ambulante individuele psychotherapie bij cliŽnten met borderlineproblematiek: houding en gedrag van de psychotherapeut. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(3), 4-21.

P-j Trijsburg, R. W., Duivenoorden, H. J., Stronks, D. L., & Schagen, S. (1994). Leertherapie in Nederland. Tijdschrift voor Psychotherapie, 20, 2-30.

M-j Trommel, M. J. van (1994). Afstand en nabijheid in psychotherapie. Hoe warm het kan zijn en hoe ver. Een systeemtheoretische beschouwing. Tijdschrift voor cliŽntgerichte psychotherapie, 32(1), 4-12.

F-b Uyttebroek, G. (1996). Rogers' therapeutinterventies in drie casussen uit de periode 1940-1950: Mary Jane Tilden, Miss Int en Miss Vib. Een analyse. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

C-b Vaganee, K. (1996). Erotische overdracht. Het belang van echtheid en een optimale therapeutische afstand. Unpublished Specialization paper, K.U.Leuven.

B-f Vanaerschot, G. (1995). Empathische resonantie als bron van belevingsbevorderend interveniŽren. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 51-68).

F-b Vanaerschot, G. (1997). Plaats en betekenis van de empathische interactie in belevingsgerichte psychotherapie. Theoretische en empirische exploratie. Unpublished doctoral dissertation, K.U.Leuven.

F Vanaerschot, G., & Lietaer, G. (1995). Onderzoek in de psychotherapie: een zaak voor academici? Tijdschrift voor Psychotherapie, 21(6), 527-533.

E Van Balen, R. (1995). De theorie van persoonlijkheidsverandering. Een vergelijking tussen Rogers, Gendlin en Greenberg. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 33(2), 17-31.

C-i Van den Eynde, E. (1993). Een selectie van theoretische achtergrondconcepten bij de opleiding experiŽntiŽle psychotherapie aan de Universiteit Gent, met speciale aandacht voor de visie van Prof. Dr. Rainer Sachse op het werken met psychosomatische cliŽnten. Unpublished master's thesis, Universiteit Gent.

H Van de Veire, C. (1995). Steunende en structurerende cliŽntgerichte psychotherapie bij een borderline cliŽnte. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 167-177).

K Van Neste, E. (1994). Het mensbeeld van Victor Frankl en Rollo May: een literatuurstudie en vergelijking. Unpublished master's thesis, Katholieke Universiteit Leuven.

Q-h Van Werde, D. (1994). Vraaggesprek met prof. dr. Garry Prouty. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(4), 46-53.

H Van Werde, D. (1994). 'Werken aan contact' als leidmotief van de wekelijkse afdelingsvergadering in residentiŽle psychosenzorg. Tijdschrift voor Psychiatrie, 36(8), 571-584.

H Van Werde, D., & Van Akoleyen, J. (1994). 'Verankering' als kernidee van residentiŽle psychosenzorg. Tijdschrift Klinische Psychologie, 24, 293-302.

H Van Werde, D. (1995). Conctact-faciliterend werk op een afdeling psychosenzorg. Een vertaling van Prouty's Pre-Therapie. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 178-187).

H-j Verberne, G.-J. (1996). Persoonlijkheidsstoornissen met borderlinekenmerken bij licht verstandelijk gehandicapten en zwakbegaafden. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(3), 22-38.

I Verdult, R. (1993). Dement worden: een kindertijd in beeld. Belevingsgerichte begeleiding van dementerende ouderen. Nijkerk: Intro.

B Verhelst, P. (mei 1996). Over involvement. Mededelingenblad VCCT.

K-c Verhofstadt-DenŤve, L; (1996). Werken met dromen in psychodrama. Een ontwikkelingsgericht existentieel-dialectisch denkkader geÔllustreerd bij een groep adolescenten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22, 20-37.

K Verhofstadt-DenŤve, L. (Ed.). (1994). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Amersfoort/Leuven: Acco.

G Verlackt, P. (1995). Helpen van patstellingen. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 199-206).

C-j Vossen, T. (1996). Korte gedachten. Overdracht en tegenoverdracht: enkele casussen. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(1), 47-57.

H-k Vermote, R. (1996). Een setting voor behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(3), 39-48.

E Vries, J. H. P.de (1996). Het verband tussen cognitie en emotie; het einde van oude misverstanden? Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 34(1), 27-46.

K-c Vrugt, A. (1994). Nonverbaal communicatief gedrag van cliŽnt en psychotherapeut. Tijdschrift voor CliŽntgerichte Psychotherapie, 32(4), 28-38.

G-f Widdershoven, G. A. M. (1995). Diagnostiek en dialoog. In G. Lietaer & M. Van Kalmthout (Eds.), o.c. (pp. 159-164).

K-e Wollants, G. (1993). Psychotherapie als symboliseringsproces. In Vlaamse Vereniging voor Gestalttherapie (Ed.), De helende kracht van symbolen in psychotherapie (pp. 12-23). Antwerpen.

K-c Wollants, G. (1993). Dromen te goeder trouw. Unpublished manuscript, Turnhout: FMS.

K-n Wollants, G. (1994). Gestaltgroepstherapie. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 1, 5-25.

K-b Wollants, G. (1995). Hulpverlening en (on)macht. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 2, 5-18.

K-c Wollants, G. (1996). Overdracht: een gestaltvisie. Tijdschrift voor Gestalttherapie, 3, 42-53.


[back to the Lietaer bibliography's main page]

Copyright © 1997 by Germain Lietaer.  All Rights Reserved.


All contents Copyright 2012 by The Focusing Institute
Email comments to webmaster