You are on our previous website. Our new website (www.focusing.org) has features such as managing your profile, listing and finding events, and paying membership dues. This site (previous.focusing.org) contains content such as articles about Focusing. Over time, content from this site will be migrated to www.focusing.org. Thanks for your patience!

Huvudsida  DeSexStegen  FokuseringslärareiSverige   DanmarksFokuseringsInstitut  Tillämpningsområden Huvudsida(engelska)  Bokhandel  MedlemskapiFocusingInstitute(engelska)  DanskHuvudsida  DanskaDeSexStegen 

Professor Eugene T. Gendlins nya förord från 2003
 

Fokuserings Institutet

Översattning: Gabriella Monti, Svensk TnT.

 Den världskända metoden "Fokusering"

Fokusering är en form av inåtriktad kroppslig uppmärksamhet, som några få människor har naturligt, men som de flesta ännu inte känner till. Det är inte att vara i kontakt med emotioner eller känslor och det är inte att gissa eller att fundera ut saker i huvudet om dig själv. Det är ett sätt att få en kroppslig upplevelse - vi kallar det en KÄND FÖRNIMMELSE - av hur du har det i en speciell livssituation. Den är oklar och vag till att börja med, men om du är uppmärksam kommer den att öppna upp sig till ord eller bilder, som ofta kommer leda till små steg av förändring, handling och nya tankar. Det tar vanligtvis några dagar med instruktioner för att lära sig. Generella beskrivningar förmedlar inte fokusering.

Boken Fokusering beskriver sex steg av fokusering på ett sätt som de flesta människor lätt kan följa. Du kan här pröva De Sex Stegen här och nu genom att följa instruktionerna som ges på en av de följande web sidorna. Den här hemsidan, och beskrivningen av de här stegen, har blivit översatta till Holländska,Tyska, Spanska och Danska.

Fokusering utvecklades av Eugene T. Gendlin Ph.D vid Chicago Universitetet. Han upptäckte att människor som gjorde fokusering under terapisessioner fick mer ut av terapin. En bok för terapeuter, Focusing-Oriented Psychotherapy (som är bra också för klienter att läsa) visar hur man kan integrera fokusering med vilken terapi som helst.

Fokusering utvecklades ur en filosofisk bakgrund likväl som ur en kliniskt psykologisk bakgrund.

Fokuserings Institutet grundades 1986 som en icke-vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa till att göra fokusering tillgängligt för allmänheten och för den intrnationella akademiska världen, genom undervisning, forskning och skrivet material. Institutet har tränat Fokuseringslärare runt om i världen som gör workshops och ger individuella undervisnings sessioner. Klicka här for FokuseringsLärareiSverige.  (findes for hele Skandinavien, kun i Danmark - i DFI.)

(Observera: den här sidan genomgår ofta modifiering. Om du vill bli meddelad genom

e-mail när nytt innehåll kommer till, var vänlig och e-maila webmastern nedan.)

Diskussions Lista Online

Det finns en e-mail lista med diskussioner ägnade åt Fokusering. Alla som är intresserade av Fokusering är välkomna! Om du vill ansluta dig till listan, skicka en e-mail till focusing-discuss-request@focusing.org. Lämna meddelandet tomt och skriv "subscribe" som innehåll (subject).

Att ansluta sig till den vanliga diskussionslistan kommer innebära att kopior av alla meddelanden som sänds till listan kommer att e-mailas till dig, en i taget. Det här ger dig kontinuerlig kontakt med andra som är intresserade av Fokusering, men det innebär också att du kommer få många meddelanden varje dag från listan. Ett alternativ är att anmäla sig till den sammandragna versionen (the "digest" version). Sammandraget är en samling av alla meddelanden som har sänts till listan under en period av några dagar, samlad till ett enda (långt) e-mail meddelande. För att ansluta sig till sammandraget, skicka en e-mail till focusing-discuss-d-request@focusing.org med "subscribe" som innehåll (subject) och ingenting i meddelandet.

Du som använder fokusering

Om du REDAN använder fokusering i ditt arbete eller för dig själv, vill vi gärna veta om dig! På vilket sätt är fokusering meningsfullt för dig eller till hjälp i ditt arbete? Vare sig du är terapeut som redan använder fokusering, en meditatör som funnit fokusering en hjälp, en forskare, en fokuserande partner med en vän, en sjuksköterska som hjälper patienter att fokusera - hur än fokusering är för dig - skulle vi uppskatta att höra av dig genom att klicka här. Vi vill låta människor komma i kontakt med varandra och dela information.

PAKET! Vi sätter ihop information och resurs "paket" för att hjälpa dem som använder fokusering inom specifika användningsområden. Berätta gärna för oss om dina erfarenheter, och det material du har använt, för att möjligen inbegripas i våra paket.

Upplevelse - orienterad Fokusering Chat Room

Vårt nya "chat rum" är utformat så att det är möjligt med "online", direkt interaktion mellan Fokuserings Institutets medlemmar. (Vi planerar att så småningom öppna det också för de som studerar Fokusering, efter att vi varit igång med det ett tag. Men under den här inledande experiment perioden, bara medlemmar, tack!)

Det är indelat i "kanaler", där var och en innehåller ett separat samtal mellan två eller flera deltagare. Om du skulle vilja chatta, och din browser stödjer ramar (frames) (Netscape och Internet Explorer gör det), så gå till den Amerikanska Huvudsida och gå till den Amerikanske Huvudsidan och klicka dig in där,(engleska). Observera: tillträde till vårt chat rum är skyddat; var vänlig och emaila oss på info@focusing.org för att be om ditt eget personliga lösenord.

För dem som är intresserade av Efter Post-Modernistisk Fiosofi

För att komma till professor Eugene Gendlins Filosofiska Skrifter" och för att läsa om resultatet från "The After Post - Modernism Philosophy Conference", gå till den amerikanska huvudsidan och klicka dig in därifrån, (engelska). 

Klient-Centrerad/Upplevelse - orienterad Psykoterapeutisk Bibliografi

Vi är glada över att kunna erbjuda dig tillgång till Lietaers utmärkta och omfattande multispråk bibliografi från det klient-centrerade och upplevelse-orienterade psykoterapeutiska området. Om du vill ta del av detta, så gå till den amerikanska huvudsidan (engelska) och klicka dig in på detta.

Tillämpningsområden av Fokusering (back)

Om du har något material, böcker, band, fokuseringsinstruktioner som kan vara användbara för andra, skulle vi uppskatta att se dem.

Vi planerar att tillhandahålla servicen att låta människor med liknande intressen i tillämpning av fokusering att känna till varandra. Om du har arbetat med fokusering i något av de följande områdena, eller inom andra områden som inte finns med på listan, var snäll och skriv till oss och låt oss veta. Här är några av de områden som vi känner till, där fokusering tillämpas:

 • Åldrande
 • Bodywork
 • Affärer
 • Karriär / Arbete
 • Barn, spädbarn, tonåringar
 • Kost / Diet
 • Drömmar
 • Droger / Alkohol
 • Hälsa
 • Medling
 • Meditation
 • Skola / Utbildning
 • Andlighet
 • Sport
 • Stress Reducering
 • Skrivande / Kreativitet
 • Konst/Kreativitet

En introduktion till Fokusering: De Sex Stegen.(back)

(De här instruktionerna finns också tillgängliga på Engelska, Tyska, Holländska,Spanska och Danska.)

Introduktion

De flesta människor tycker att det är lättare att lära fokusering genom individuella instruktioner än genom att bara läsa om det. Den faktiska fokuseringsprocessen, upplevd inifrån, är flytande och öppen och tillåter stort utrymme för individuella skillnader och sätt att arbeta. Trots det kan någon form av struktur vara användbar för att introducera begreppen och känslan av tekniken. Vi erbjuder här ett sätt att närma sig: sex steg. Även om de här stegen erbjuder ett fönster in mot fokusering, så är det viktigt att komma ihåg att de inte är De Sex Stegen. Fokusering har ingen rigid eller fast agenda för den inre världen; många fokuserings sessioner har få likheter med den mekaniska process som vi definierar här. Trots det, alla Fokuserings Tränare är väl bekanta med de de här sex stegen, och använder dem alleftersom de behövs genom en fokuserings session. Och många människor har haft framgång i att komma i kontakt med hjärtat/kärnan i processen bara genom att följa de här enkla instruktionerna.

Det finns andra sätt att beskriva fokuseringsprocessen. Varje Fokuserings Tränare har sitt eget sätt att närma sig den. För att få en annan synvinkel på detta gåtfulla ämne, se Ann Weiser Cornells beskrivning på fhttp://www.focusingresources.com

Så, med förbehållet att det som följer är en enkel byggnadsställning för dig att använda så länge den är användbar och sen fortsätta bortom, erbjuder vi dig sex steg, en smak av processen.

Det som följer är ett utdrag från Fokuseringsmanualen, kapitel fyra i Eugene T.Gendlins bok "Fokusering":

Den inre aktiviteten i fokusering kan brytas ned till sex underaktiviteter eller rörelser.

Allteftersom du får mer erfarenhet/träning, så kommer du inte behöva tänka på dom som sex separata delar av processen. Att tänka på dem som separata rörelser får processen att se mer mekanisk ut än den är - eller kommer att vara, för dig, senare. Jag har delat in processen på det här sättet därför att jag lärt från år av experimenterande, att det här är ett av de effektivaste sätten att lära ut fokusering till människor som aldrig förut prövat det.

Tänk på det här som enbart grunder. Allteftersom du gör framsteg och lär mer om fokusering, kommer du att lägga till saker till de här grundläggande instruktionerna, klargöra dem, närma dig dem från olika vinklar. Så småningom - kanske inte den första gången du går igenom stegen - kommer du att ha upplevelsen av att någonting skiftar/förändras inuti.

Så, här är fokuseringsinstruktionerna i kortfattad form, som en manual. Om du vill pröva dem, gör det lugnt och vänligt. Om du har svårigheter med något steg, pressa inte för hårt, bara fortsätt till nästa. Du kan alltid komma tillbaks.

1. Skapa en plats åt dig att vara på

Det jag kommer att be dig om att göra kommer att vara tyst och bara för dig själv. Ta en stund bara till att slappna av... Ok - nu, inuti dig, jag skulle vilja att du är uppmärksam inåt, i din kropp, kanske i din mage eller ditt bröst. Se nu vad som kommer där när du frågar "Hur är mitt liv? Vad är det viktigaste för mig just nu?" Känn/förnim inuti din kropp. Låt svaren långsamt komma från förnimmelsen. När några bekymmer kommer, GÅ INTE IN I DET. Kliv tillbak och säg "Ja, det där är där. Jag kan känna det, där." Låt det vara lite rymd mellan dig och det. Fråga sen vad det är mer du känner. Vänta igen, och förnim. Vanligtvis finns där flera saker.

2. Totalförnimmelse

Från det som kom, välj ett personligt problem att fokusera på. GÅ INTE IN I DET. Kliv tillbaks från det. Naturligtvis finns det många delar av det du tänker på - för många för att tänka på var och en för sig. Men du kan känna alla de här sakerna tillsammans. Var uppmärksam där, där du vanligtvis känner saker, och därinne kan du få en förnimmelse av hur hela det här problemet känns. Låt dig själv känna den oklara förnimmelsen av allt det där.

3. Handtag/Hitte ett nyckelord

Vad är kvalitén av den här oklart kända förnimmelsen? Låt ett ord, en mening, ett uttryck eller en bild komma från den kända förnimmelsen själv. Det kanske är ett ord som beskriver egenskaperna, som spänd, tung, tryckande, fast, darrig eller en mening, eller en bild. Stanna med egenskapen av den kända förnimmelsen tills något passar precis rätt.

4. Resonans/ Stämma av

Gå fram och tillbaks mellan den kända förnimmelsen och ordet (meningen, uttrycket eller bilden). Kontrollera hur de stämmer överrens med varandra. Se om det finns en liten kroppslig signal som låter dig veta att det passar. För att göra det, måste du ha den kända förnimmelsen där igen, samtidigt som ordet. Låt den kända förnimmelsen förändras, om den gör det, och även ordet eller bilden, tills de känns precis rätt för att fånga kvalitén på den kända förnimmelsen.

5. Fråga

Fråga nu: "Vad är det, med hela det här problemet, som gör den här kvalitén (som du just har namngett eller fått en bild av)?" Försäkra dig om att du förnimmer kvalitén igen, ny och levande (inte bara som ett minne från förut). När den är här igen, rör vid den, var med den, fråga; "Vad gör hela det här problemet så_______?" Eller så frågar du; "Vad är i den här förnimmelsen?" / "Vad är det centrala i den här känslan?" Eller :" Vad behövs för att den ska förlösas?"

Om du får ett snabbt svar utan en skiftning/förändring i den kända förnimmelsen, bara låt den typen av svar passera. Återvänd med din uppmärksamhet till din kropp och hitta på nytt den kända förnimmelsen. Fråga den sedan igen. Svara inte. Låt kroppen svara. Vänta tills känslan rör på sig och ger dig svar.

Var med den kända förnimmelsen tills något kommer tillsammans med en skiftning/ förändring, en lätt befrielse eller ett frigörande.

6. Ta emot

Ta emot vad som än kommer tillsammans med en skiftning/förändring med vänlighet. Var glad att det sa något. Stanna med det en stund, även om det bara är ett litet frigörande eller lättnad. Vad som än kommer, det här är bara en skiftning/förändring; det kommer komma andra. Det är en fortsatt process.

Känn riktigheten i det här nya förhållningssättet inne i din kropp. Skydda det mod kritiska röster som bryter in.

Nu , när du vet var det är, kan du lämna det och vända tilbaks till det senare. Har din kropp lust att fokusera ännu en omgång, eller är det här bra ställe att stanna på? Du kommer förmodligen fortsätta en annan gång.

Föreställ dig att du tar din nya erfarenhet med dig ut i din vardag. Hur känns det? Visualisera dig själv.

OM DU UNDER DE HÄR INSTRUKTIONERNA NÅGONSTANS HAR TILLBRINGAT EN LITEN STUND MED ATT FÖRNIMMA OCH VIDRÖRA EN OKLAR HOLISTISK KROPPSLIG FÖRNIMMELSE AV DET HÄR PROBLEMET, DÅ HAR DU FOKUSERAT. Det spelar ingen roll om den kroppsliga skiftningen/ förändringen kom eller inte. Den kommer av sig själv. Vi kontrollerar inte det.

(Citat från boken " Fokusering" av Professor E.T.Gendlin).

The International Focusing Institute  |  15 N. Mill St., Nyack, NY 10960, USA  |  Tel: +1 (845) 480-5111  |  Fax: +1 (845) 704-0461
All contents copyright 2020 by The International Focusing Institute   info@focusing.org